Ако има Бог защо хората страдат?

Въпросът за съществуването на Бог и човешкото страдание е ключов за достигане до вярата за много от нас. През вековете различни философи, главно атеисти и агностици, са достигнали до следното заключение: “Ако има Бог, който позволява да има страдание, то той или не е добър, или не е всемогъщ. Ако Бог беше добър, той щешеContinue reading “Ако има Бог защо хората страдат?”

Create your website with WordPress.com
Get started