Възможно ли е да вярвам, че има Бог, но да нямам взаимоотношение с Него?

Днес много хора считат себе си за вярващи в Бог, но нямат взаимоотношение с Него. Чувстват се виновни за греха си и отделени от Него. Моралният живот и добрите дела не успяват да компенсират липсата на мир и връзка с Бога.Какво не е наред? За да отговорим на този въпрос трябва да се върнем вContinue reading “Възможно ли е да вярвам, че има Бог, но да нямам взаимоотношение с Него?”

Когато ти е трудно да обичаш себе си

Да обичаш себе си – на пръв поглед изглежда толкова лесно. Но животът ни е като айсберг, на повърхността нещата изгледат по един начин, а в дълбочина съвсем други. Да обичаш себе си, когато си извършил постъпка, която трудно би си простил. Когато сякаш всичко или всички около теб отправят послание, че не струваш, чеContinue reading “Когато ти е трудно да обичаш себе си”

Ако има Бог защо хората страдат?

Въпросът за съществуването на Бог и човешкото страдание е ключов за достигане до вярата за много от нас. През вековете различни философи, главно атеисти и агностици, са достигнали до следното заключение: “Ако има Бог, който позволява да има страдание, то той или не е добър, или не е всемогъщ. Ако Бог беше добър, той щешеContinue reading “Ако има Бог защо хората страдат?”

Create your website with WordPress.com
Get started