Има ли Бог и ако да има ли доказателства за Неговото съществуване?

Вероятно всеки от нас си е задавал този въпрос. Детските и тинейджърските ми години преминаха по времето на комунизма, но дори и да израстнах в атеистично семейство, още като дете съм си задавал този въпрос. Всеки път когато се появяваше подсъзнателно избягвах да отговоря на него. Години по-късно разбрах защо.

Дори без да разбирам като дете избягвах да си отговоря, защото по-някакъв неразбираем за мен начин си представях Бог като един морален съдия, и като такъв, ако той съществуваше, то аз не бях стоях в добра форма пред него! В този случай, най-удобното нещо за мен бе въобще да не мисля за Него. В това мое състояние дори не бих се определил като атеист ( категорично невярващ в съществуването на Бог), а по-скоро като агностик (някой, който не отхвърля съществуването му, но не е сигурен в това дали съществува).

И все пак ако Бог съществува, личност ли е или някаква сила?

Повечето хора ако ги питаш има ли Бог ще ти кажат: “ А бе има някаква сила”. Други, които повече са се интересували го свързват с теорията за т.нар. “голям взрив”, в резултат на който според тях се е появила Вселената и оттук земята.

Ако има “някаква сила” изниква логичният въпрос възможно ли е просто “някаква сила” да създаде такава сложно устроена и добре подредена Вселена, чието отражение откриваме и в строежа на най-малкия организъм на земята?! Ако тази сила не е “интелигентна”, то как може да създаде невероятно сложно устроената ДНК молекула в човешкия организъм например?! Или пък красивата структура на една снежинка?!

Цялата планета и всички живи организми по нея лично за мен говорят едно – те са сътворени, а не са продукт на случайно стечение на обстоятелствата.

Ще има хора, които ще заявят, както моите учебници по биология в гимназията- всичко това е продукт на еволюцията. Къде тогава се наблюдава процеса на еволюция днес и къде са липсващите звена от нея.

Аз лично бих повярвал повече на втория закон на термодинамиката, който гласи, че “всяка система, оставена сама на себе си, винаги се стреми от подреденост към загуба на тази подреденост, към хаос, към деструкция, към разпадане“. Сиреч оставиш ли нещо на самосебе си тенденцията му е към разруха, а не еволюция, структуриране и прогрес.

За да има такава красота, баланс и подреденост в природата трябва това да бъде резултат от “интилигентна” сила и промисъл. И от тук възможно ли е всичко това да е творение на личност?!

И ако Бог е личност, а не просто сила, то бих ли могъл да имам взаимотношение с Него – личност с личност?!

И все пак какви са доказателствата за съществуването на Бог. Ти ми представяш доводи, но никъде няма научни доказателства.”

Истината е, че за да има научни доказателства трябва да може да се проведе научен експеримент, дали за сътворението на земята или за съществуването на Бог. Такъв няма и невярвам, че някога ще бъде направен. За мен творението никога няма да бъде по-интилигентно от своя Творец.

Така, че за мен НЯМА научни доказателства за съществуването на Бог, но също така НЯМА неоспорими научни доказателства и за това, че не съществува.

Дали смяташ, че има или че няма Бог, е въпрос на ВЯРА, а не на доказателства. И в този смисъл един атеист и един вярващ в съществуването на Бог, и на двамата убежденията им се основават на ВЯРА, а не на неоспорими научни факти.

И така, можем да заключим, че да бъдеш атеист и да бъдеш вярващ в Бог, и за двете се изисква ВЯРА.

Но дори ако основа вярата си на своето логическо мислене, отново везните накланят към Бог, понеже не мога да приема човекът и цялата вселена като продукт на една случайност.

Защо да не е случайност?

Ако аз съм случайност и ти си случайност и Вселената също. Тогава има ли смисъл нашето съществуване? Всичкият смисъл на живота, ценностите и морала са както казва героя на Алеко Константинов, “ бошлаф работа”. Всичко, което ни остава да бъдем е “движещата се материя” както ни казва марксистката идеология.

Защо да трябва да приема съществуването на Бог чрез вяра?

Нека да дам примерен отговор. Ами ако сам Бог така е решил да ни се разкрие?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: